Reklamacje i zwroty

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny

Reklamację należy zgłosić na adres: info@sklep-reksio.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– nazwę, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji – data złożenia zamówienia
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

W przypadku uszkodzeń towaru przez firmę kurierską należy załączyć protokół szkody, który posiada kurier

Reklamacje klientów są rozpatrywane indywidualnie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.